Met EMC bedient u met uw vingertoppen de motor van uw schip!

Welkom bij Hydronautica

Hydronautica concentreert zich voornamelijk op elektronische aansturing of besturing van aandrijfsystemen voor de beroeps- en pleziervaart.
Zo heeft Hydronautica een aantal systemen ontwikkelt, waarmee schepen elektronisch bestuurd en zelfs draadloos kunnen worden gepositioneerd.

EMC goed gekeurd voor binnenvaart

Geplaatste op dinsdag 25 september 2018

Afgelopen jaar is de EMC goed gekeurd bij Thales t.b.v. de binnenvaart (droge lading/werkschepen).  Vibratie en temperatuurshocktesten uitgevoerd volgens de norm ” RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (2006/87/EG)”  

Lees meer

Electronic Motor Control (EMC)

EMC is een geavanceerd motorbedienings-systeem dat zich onderscheidt in kwaliteit, uitstraling en bedieningsgemak…

Lees meer

Remote Motor Control (RMC)

Uw schip volledig onder controle hebben terwijl u niet achter uw roer staat? Het lijkt onmogelijk maar dat is het niet…

Lees meer
Copyright © 2022 Hydronautica |