Met EMC bedient u met uw vingertoppen de motor van uw schip!

EMC goed gekeurd voor binnenvaart

Geplaatst op dinsdag 25 september 2018

Afgelopen jaar is de EMC goed gekeurd bij Thales t.b.v. de binnenvaart (droge lading/werkschepen). 

Vibratie en temperatuurshocktesten uitgevoerd volgens de norm ” RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006
tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van
Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (2006/87/EG)”

 

<
Copyright © 2022 Hydronautica |